Digitale bestanden

Digitale bestanden geven je de kans om zelf afdrukken te maken.
Je kunt zelf bepalen welke foto je hoe vaak, op welk formaat en waar laat printen.
Digitale bestanden zijn inbegrepen bij de pakketten.